با سپاس فراوان به درگاه پروردگار دانش آافرین و توانگر که به ما خلعت خلقت بیار است و توفیق خدمتگزاری را به هموطنان گرامی ، ارزانی فرموده است، و با سلام و درود صمیمانه بر تمامی کسانی که روح پیشرفت، توسعه و توانگری در وجود آنها قلیان دارد، بسیار خوشحال و خشنود هستیم که افتخار خدمت رسانی به این عزیزان برای ما فراهم شده است که بتوانیم به عنوان قطره ای کوچک در دریای پیکران آموزش و توسعه قدم برداریم.

هولدینگ پارس پندار نهاد با هدف ایجاد تغییر و در جهت توسعه و بهبود شایستگی فراگیران تاسیس و در راستای انجام رسالت خود افزون بر صداقت کاری، از کادری کاملا کارآموزده و با تجربه و همچنین پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی برخوردار است. در این مجموعه تلاش شده است تا با کاربرد دانش و دانایی، مهارت و تخصص در انجام فعالیتها و خدمات به منظور رفع نیازها و انتظارات و بهبود سطح رضایت مشتریان با رویکردی نتیجه گرا، مجدانه گام هایی بلند برداشته شود.