تماس با ما

ما به صورت ۲۴/۷ پاسخگو خواهیم بود. برای ارتباط با ما میتوانید اقدام کنید

ارتباط از طریق شماره تماس 8-02191300007

راه های ارتباط با ما
دفتر  اصفهان :

خیابان آزادی، خیابان سعادت آباد، هولدینگ پارس پندار نهاد

دفتر کانادا:

2411 Dollarton Highway
North Vancouver

Management
16049732175+

Persian language consultant
16049732176+

English language consultant
16049732179-80+

Pars pendar holding inc Reception
16049732181+
16049732131+