لوح سپاس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
لوح سپاس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
گواهینامه انجمن روابط عمومی ایران
گواهینامه انجمن روابط عمومی ایران
روزنامه نصف جهان
روزنامه نصف جهان
لوح سپاس اتحادیه پوشاک
لوح سپاس اتحادیه پوشاک
لوح سپاس وزارت کشور استانداری اصفهان
لوح سپاس وزارت کشور استانداری اصفهان
روزنامه اقتصاد
روزنامه اقتصاد
تقدیرنامه مجمع ملی جوانان
تقدیرنامه مجمع ملی جوانان
لوح تقدیر کمیته علمی همایش اقتصاد مقاومتی
لوح تقدیر کمیته علمی همایش اقتصاد مقاومتی
لوح سپاس وزارت کشور
لوح سپاس وزارت کشور
تقدیرنامه اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی
تقدیرنامه اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی
لوح تقدیر اتحادیه خرازی و تریکو فروشی
لوح تقدیر اتحادیه خرازی و تریکو فروشی
تقدیرنامه مجلس شورای اسلامی
تقدیرنامه مجلس شورای اسلامی
تقدیرنامه دانشگاه صنعتی اصفهان
تقدیرنامه دانشگاه صنعتی اصفهان
تقدیرنامه شورای شهر استان اصفهان
تقدیرنامه شورای شهر استان اصفهان
عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی
عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی
مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
عضویت در انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد
عضویت در انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد
عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی
عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی
پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور
مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور
تقدیرنامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
تقدیرنامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجوز سازمان ملی استاندارد
مجوز سازمان ملی استاندارد
مجوز سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
مجوز سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
نماد تأیید صلاحیت آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران
نماد تأیید صلاحیت آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران
مجوز نشر دیجیتال
مجوز نشر دیجیتال
مجوز انتشاراتی پارسیان دانش پندار
مجوز انتشاراتی پارسیان دانش پندار
برگزیده سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
برگزیده سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی در سمینار ارتباطات موفق
تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی در سمینار ارتباطات موفق
تقدیرنامه مدیر آموزش عمومی هواپیمایی هما
تقدیرنامه مدیر آموزش عمومی هواپیمایی هما
تقدیرنامه آموزشکده فنی حرفه ای دختران سبزوار
تقدیرنامه آموزشکده فنی حرفه ای دختران سبزوار