ویدیو مراسم ها و همایش های مربوط به گروه بین المللی پارس پندار نهاد

 

 

حضور مجموعه پارس پندار نهاد در نمایشگاه کیش اینوکس

جشن 15 سالگی گروه بین المللی پارس پندار نهاد

مصاحبه دکتر ماکان آریاپارسا با رسانه تصویری فردای اقتصاد

سخنرانی دکتر ماکان آریا پارسا در جشن 15 سالگی پارس پندار نهاد