ایجاد ارتباطات موثر، برای هر کسب‌و‌کاری، سرمایه است…!

گروه بین‌المللی پارس پندار نهاد، در طی سال‌های فعالیت خود توانسته است ارتباطات قدرتمندی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کند. بخشی از همکاری‌هایمان را مشاهده می‌کنید:

همکاران تجاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نیرو
سازمان امور مالیاتی کشور
اتاق اصناف ایران
شهرداری اصفهان
شورای شهر اصفهان
لوگو سازمان جهانی WES
اصفهان سیتی سنتر

ما مشتاق همکاری با شما هستیم؛ اگر فکر می‌کنید می‌توانید همکاری داشته باشید، با ما از طریق 0919-972-2525 تماس گرفته و درخواست همکاری‌تان را مطرح کنید!