تقدیر از مدیریت جهت مشارکت در برگزاری دومین جشنواره ملی گردشگری ، نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

انتخاب مجتمع آموزشی پارس پندار نهاد به عنوان دستاورد برگزیده در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور

تقدير از مديريت مرکز توسعه آموزش های الکترونیکی پارس در سمينار بازاريابي و برنديگ در سالن اجلاس بانك صادرات ايران s

تقدير از مديريت مرکز توسعه آموزش های الکترونیکی پارس بابت سخنراني ايشان در دانشگاه آزاد اسلامي در سمينار ارتباطات موفق

تقدير از مديريت مرکز توسعه آموزش های الکترونیکی پارس بابت سخنراني ايشان در دانشگاه اصفهان در سمينار مهندسي ارتباطات موثر

تنديس سپاس و يادبود نخستين سمينارنقش آموزش در توسعه صنعت و معدن به مديريت مرکز توسعه آموزش های الکترونیکی پارس

تنديس سپاس و يادبود سمينار تبليغات خلاق در سالن اجلاس بانك صادرات ايران