دومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور با مدیریت دکتر میثم شکری ساز