درباره هولدینگ

در سال ۱۳۸۷ میثم شکری ساز ، هولدینگ آموزش ، پژوهش ، مشاوره کسب و کار و داوری پارس را به شماره ۳۸۲۹۰ تاسیس نمودند. هدف از تاسیس این مجموعه ارایه خدمات فوق، در بسترهای اطلاعات در قالب یک طرح ایده محور بوده است.
هولدینگ پارس در این مدتی که از عمرش می گذرد برندهای مختلفی را به کشور معرفی کرده است که از میان آنها می توان به موسسه های زیر اشاره کرد:

چشم انداز

هولدینگ پارس پندار نهاد به فردایی می نگرد که کلیه نیازهای آموزشی، مهارتی، مشاوره کسب و کار و هر آنچه هر شهروند برای پیشرفت و ارتقا خود و سازمان خود به آن نیاز مند است را با کیفیتی شایسته و مطابق با جدیدترین متد مرتفع سازد. همچنین قرار گرفتن در سه برند اول خدمات آموزشی، مشاوره، کسب و کار، تولید محتوا، آموزش مجازی، الکترونیکی و پژوهشی در کل کشور

ماموریت ما